STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...

STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...
Informace o knížkách

čtvrtek 27. června 2013

639

Šest set třicet devět. Přesně tohoto čísla dosáhl počet obžalovaných v největším monstrprocesu padesátých let, v procesu s JUDr. Miladou Horákovou. Kromě největšího počtu obžalovaných, protože na proces s „hlavní“ skupinou navazovaly desítky dalších procesů, které ale tvořily jeden jediný celek, si „Proces se skupinou Milady Horákové“ odnáší i další pochmurná prvenství a tragická nej…
Šlo o první – a jediný – politický proces v komunistickém Československu, v rámci kterého byla popravena žena a to navzdory protestům a žádostem o milost ze zahraničí.
Poprvé byl proces veden pod taktovkou sovětských poradců. V tomto případě šlo o „pány“ Lichačeva a Makarova.
Již několik dní po zahájení procesu začalo k soudu docházet neuvěřitelné množství peticí se žádostí o co nejpřísnější potrestání obžalovaných, většina těchto peticí volala po trestu smrti. Petice chodily z nejrůznějších továren, úřadů, měst, okresních stranických výborů, ale i škol… 6300 těchto spisů, vzniklých pod vlivem stranické indoktrinace, přímo volalo po trestu smrti…
Celý proces se filmoval. Cílem natáčení bylo následně sestříhat propagandistický film. K tomu nedošlo a z veškerého natáčení se dochovalo méně než 10 hodin materiálu.
Soudní proces se natáčel i pro rozhlas. Každodenně byly okolo osmé hodiny večer vysílány denní záznamy – samozřejmě patřičně sestříhané a upravené.
Proč proces s JUDr. Miladou Horákovou připomínám právě dnes? Protože právě 27. června 1950 byli popraveni Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Bouchal a Oldřich Pecl. Podle mého jeden z příběhů a jedno z dat, na která by se zapomínat nemělo. Nikdy.

Zdroj fotografie: miladahorakova.cz


1 komentář: