STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...

STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...
Informace o knížkách

čtvrtek 5. září 2013

VELKÉ ŽENY HISTORIE: VE STÍNU OTCE I MANŽELA

Na dnešní den vychází výročí úmrtí hned dvou žen, o kterých stojí určitě za to psát. Předpokládám ale, že Matku Terezu zmíní nejedno velké periodikum, pro sebe jsem si tedy vybrala tu, o které se nejspíš tolik psát nebude. Přesto i ona má své pevné místo v naší i evropské historii výtvarného umění.
Božena Jelínková-Jirásková se narodila v roce 1880 jako dcera spisovatele Aloise Jiráska. Rodina tehdy ještě žila v Litomyšli, ale v roce 1888 se přestěhovala do Prahy. Božena začala brzo projevovat výtvarné nadání a rodiče jí ve studiu toho, co ji zajímalo, nijak neomezovali.
Do roku 1904 studovala na Uměleckoprůmyslové škole u Jakuba Schickanedera, potom přešla do soukromé školy Antonína Slavíčka. V roce 1905 se ale vdala za divadelního kritika, překladatele a básníka Hanuše Jelínka, s kterým začala hodně cestovat po Evropě. Malování se věnovala dál, ale kromě toho doprovázela manžela, který přednášel českou literaturu na Sorbonně a od roku 1926 pracoval v diplomatických službách.
V Praze proběhly tři její samostatné výstavy. Všechny v Topičově salónu v letech 1924, 1931 a 1940. Po celý život stála Božena Jelínková-Jirásková ve stínu svého slavného otce i neméně známého manžela. Její dílo se navíc nepřiklánělo k dobové avantgardě, ale přesto její obrazy nejsou jen příjemně zachyceným odrazem viděného, ale velmi ženskou a lyrickou formou vypovídají o době a tendencích doby, v které malířka žila.

Její jméno bychom dlouho v odborných knihách hledali jen marně. Více se o ni začal zajímat až Josef Krček, umělecký vedoucí sboru Chaire Příbram, který se přes zájem o práci Hanuše Jelínka dobral i zajímavých poznatků o jeho ženě. Jméno Boženy Jelínkové-Jiráskové tak pomalu získává své místo, které mu náleží, pomalu vystupuje z nezaslouženého stínu…

 Dívky v růžovém.


Milenci.

Božena Jelínková-Jirásková.
Zdroj fotografií: zenyvumeni.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat