STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...

STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...
Informace o knížkách

sobota 8. března 2014

BIIb AUSCHWITZ II - BIRKENAU

Každé dítě školou povinné ví alespoň něco málo o terezínském ghettu. O tom, které se za 2. světové války nacházelo zhruba sedmdesát kilometrů od Prahy. O existenci Terezínského rodinného tábora dnes nejspíš vědí především ti, kdo se o historii 2. světové války a koncentračních táborů zajímají podrobněji.
Terezínský rodinný tábor byl jednou ze sekcí koncentračního tábora Auschwitz II - Birkenau. Od září roku 1943 do května roku 1944 sem bylo přivezeno 17500 vězňů z terezínského ghetta. Označení “rodinný” nebylo oficiální, ale v lágru se běžně užívalo. Zpočátku se dokonce užívalo český rodinný tábor, později, když už obyvateli této sekce nebyli převážně Češi, se zažilo označení terezínský.
Pro terezínský rodinný tábor byl příznačných vysoký počet mladých lidí. Historici tuto skutečnost vysvětlují obavou Němců z povstání v Terezínském ghettu a vysoké pravděpodobnosti, že případné povstání by vedli především mladí muži a ženy. Potvrzovaly jim to zkušenosti z povstání ve Varšavě, Treblince či Bialystoku.
O Terezínském rodinném táboře (oficiálně o sekci BIIb) se ví, že na osvětimské podmínky se jeho obyvatelům dostávalo nebývalých výsad. Po příjezdu například neprobíhala obvyklá selekce, nedocházelo k rozdělení rodin (odtud neoficiální označení rodinný), děti směly pobývat v dětském bloku a vězni nemuseli mít vyholené hlavy.
Přesnou odpovědí na otázku, proč tomu tak bylo, se historikové zábývají dodnes. Jako jeden z důvodů se uvádí snaha zakrýt skutečný účel koncentračních táborů, tedy genocidu… jiní vidí spojení s návštěvou Mezinárodního červeného kříže v Terezíně, které nacisté využili k nevídanému divadelnímu představení na téma “zacházení se židovským obyvatelstvem v jemu darovaném městě”… Přesnou odpověď ale historie stále hledá…
Přesto v březnu 1944 došlo k první hromadné likvidaci obyvatel právě bloku BIIb. Nejprve přišla zpráva o přesunu do jiného pracovního tábora, ale v noci 8. března 1944 bylo 3791 osob místo do pracovního tábora zavlečeno do osvětimských plynových komor… Proč zrovna toto datum, zda důvodem byla potřeba uvolnění prostoru pro nové transporty nebo zda šlo o strach, že povstání by se mohlo uskutečnit i zde… to všechno jsou stále otázky čekající na přesné zodpovězení. Pravděpodobně šlo o všechny výše zmiňované faktory.
Druhého července 1944 se rozhodlo o definitivní likvidaci tábora. Selektováni byli práce schopní, ale velké procento žen raději zůstalo, aby nemuselo opustit děti. Vybraní byli převáženi do jiných pracovních a koncentračních táborů, až v rodinném táboře zůstalo zhruba “pouhých” 2500 mužů a chlapců a přes 4000 žen a dívek. Mezi 10. - 12. červencem 1944 všichni zahynuli v plynových komorách.

Tyto dvě masové likvidace Terezínského rodinného tábora představují dvě největší hromadné vraždy českých i slovenských občanů v koncentračních táborech během 2. světové války. Od první likvidace, která proběhla 8. března 1944, dnes uběhlo přesně 70 let…

Zdroj fotografie: Vchod do "Terezínského rodinného tábora", ztis.cz

3 komentáře: