STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...

STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...
Informace o knížkách

čtvrtek 20. března 2014

NERONŮV ROZKAZ

Když císař Nero v roce 64 př. n. l. údajně nechal zapálit Řím, učinil tak prý proto, aby mohl město přetvořit zcela podle svých představ. Tou nejzásadnější byla prý výstavba obrovského palácového komplexu, takového, jakého by umělec a muž jeho kvalit byl skutečně hoden. Přestože současníci i historikové císařovu vinu za požár zpochybňují, nejspíš mu už stejně nikdo “neodpáře”, že onen osudný příkaz vydal.
Nikdo dnes ale nezpochybňuje rozkaz, který do historie vstoupil jako “Neronův”. Rozkaz vydaný 20. března 1945 Adolfem Hitlerem. Rozkaz, po kterém měla také zůstávat spáleniště a nevinní mrtví, ale poté už nemělo dojít k žádnému budování, k žádným pracem na monumentálních dílech hodných “velikána”.
Neronův rozkaz byl příkazem člověka zahnaného do kouta, který ale odmítá uznat svoji situaci a vzdát se. V březnu 1945 už byla situace Německa neudržitelná, že se blíží konec bylo jasné každému soudnému člověku. Hitler ale jakoukoli myšlenku na kapitulaci odmítal. Nic z průmyslové infrastruktury, nic ze silniční sítě, žádná skladiště zbraní, továrny… nic, prostě nic nemělo padnout do rukou nepřátelských armád. 
Hitler tedy přikázal všechno bez milosti ničit. Ničení věcí ale nestačilo, bez jakýchkoli ohledů měli být zastřeleni všichni ti, kdo by zůstali na německých územích zabraných spojenci. Rozkaz ale nikdy splněn nebyl. 
Tím, kdo měl dohlížet na vykonávání “Neronova rozkazu” byl Albert Speer. Pro Speera tento rozkaz znamenal definitivní ztrátu důvěry v Hitlera a rozhodl se neuposlechnout. Místo vykonávání rozkazu rozmlouval jeho plnění generálům a vyšším důstojníkům. Hitlerovi se k neuposlechnutí přiznal až v samém konci války… ve chvíli, kdy už Hitler nemohl udělat nic, ani se Speerem ani s nesplněným rozkazem…

V historii 2. světové války nebyl Neronův rozkaz prvním destrukčním rozkazem tohoto druhu. Těsně před osvobozením Paříže přikázal Hitler položit na strategicky důležitá místa miny. Generál von Choltitz je měl nechat odpálit, jakmile se spojenci přiblíží k Paříži. Měl jim nechat město v troskách. Ani on rozkazu neuposlechl…

Zdroj fotografie: wikipedia.org , Albert Speer

Žádné komentáře:

Okomentovat