STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...

STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...
Informace o knížkách

sobota 13. září 2014

BÁSNÍK SYMBOLISMU

MRTVÉ MLÁDÍ

Na starém pianě, v kovových strunách spících,
jak v rozvlnění harf jsem slyšel rytmů spád,
jenž slznou rosou tónů mdlých a žalujících
se vešel na strun jemně vibrující drát.

V mé duši myšlenka jak těžká vůně vstala
a píseň, v mládí svém již slýchával jsem pět,
do tváří dýchla mi a za ruku mě jala
a ztichlých do zahrad mě vedla zašlých let.

Hrou třpytných konstelací se nebes krása stkvěla,
do času ztichlých vod z ní kapal hvězdný čar,
kde v rakvi skleněné, jak světlic mrtvá těla,
mé mládí leželo v rubáši zhaslých jar.

Pel zrůžovělých snů mu vzkvetl v líci ovál
a slz mých tvrdý skvost mu spjal se v diadém
na svěžích údů jas, jež balzamoval
jsem čistých vzpomínek svých vonným pokladem.

A teplo mrtvých vnad, jež kynulo mi svěží
pod růžovým závojem, jejž dnů mých úsvit tkal,
žár dlouhých pohledů, jež zhaslé v duši leží,
a mrtvé polibky, jichž nežehl mě pal;
krev hroznů zahořklá, z níž nadšení jsem nesál,
a oheň objetí myšlenkou vychladlý,
déšť květů odvátých, jenž jednou v klín mi klesal,
však tknutím ruky mé umíral uvadlý. Zdroj fotografie: cojeco.cz

OTOKAR BŘEZINA (13.9.1868 – 25.3.1929)


U básníků nikdy necítím potřebu výročí jejich narození či úmrtí připomínat zmínkami o jejich životě. Mám pocit, že jejich básně je samy připomenou nejlépe. Pokud by ale někdo měl zájem se o životě Otokara Březiny dozvědět víc, pak může ZDE či ZDE.

1 komentář:

  1. "Učitelství jest těžký, robotný úřad, vysilující duši, ochromující fantazii,pijící sílu organizmu: děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém procentu úžasně neschopné. Vracím se po pěti hodinách vyučování fyzicky i duševně vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, tupý, mdlý a sešlý. Pouze noc jest vyhrazena mé duševní práci a i tu nedostavuje se vždy dispozice, vystřebaná celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým krvácením intelektuálním."....Nešlo nepřipomenout v tomto kontextu:-) Známý povzdech Otokara Březiny, kdy se svěřuje své přítelkyni dne 8.10. 1892....Je to jen pro ilustraci a pro zasmání:-)

    OdpovědětVymazat