STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...

STRÁNKY KNIŽNÍ SÉRIE MEČ A...
Informace o knížkách

sobota 1. července 2017

MILADA BLEKASTAD - ŽENA, KTERÁ PŘINESLA NORSKU ČESKOU LITERATURU


            Přesně před sto lety se v rodině známého pražského nakladatele Františka Topiče holčička Milada, vnučka zmiňovaného nakladatele. Jako další dívky své doby začala později studovat Vyšší dívčí školu v Praze. Studia nedokončila, ale díky orientaci rodinného nakladatelství na severskou literaturu a zájmu o historii se její zájmy začaly ubírat právě tímto směrem.            V roce 1933 odjela na pozvání spisovatele Ingeho Krokanna do Norska a o rok později se vdala za norského malíře Hallvarda Blekastada. Díky svému jazykovému nadání zvládla naprosto dokonale obě varianty spisovné norštiny a během druhé světové války se věnovala především pomoci ohroženým spisovatelům a vůbec umělcům. Velmi se angažovala v případu Mileny Jesenské, kterou se snažila zachránit před transportem do Ravensbrücku.
            Na tom, že pro rodinné nakladatelství v Praze začala překládat norské autory do češtiny není nic zvláštního ani výjimečného… postupem času se ale těžiště její práce přesunulo k překladům českých autorů do norštiny, což již zdaleka tak obvyklé není a svědčí to o naprosto výjimečném zvládnutí „adoptovaného“ jazyka.
            Milada Blekastad začala tuto část své překladatelské dráhy českými pohádkami, potom Norsku představila Karafiátovy Broučky, poté přišli na řadu Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Ludvík Vaculík, Václav Havel…a především – a pro mnohé možná trochu překvapivě – Jan Amos Komenský…
            Labyrint světa a ráj srdce přeložila a vydala již v roce 1955 a tato její práce vyústila do soustavného studia Komenského osobnosti… V němčině pak o Komenském vyšla její rozsáhlá monografie. V norštině postupně vycházela další Komenského stěžejní díla, Blekastad vydala i jeho, do té neznámou, korespondenci…
            Přestože Milada Blekastad nikdy neměla oficiální vysokoškolské vzdělání, její znalosti byly natolik hluboké a oceňované, že od roku 1957 až do roku 1987 přednášela na Universitě v Oslu, přednášela o starší i moderní české literatuře. Její celoživotní příběh i dílo asi nejpřesněji v jediné větě shrnul Ludvík Vaculík: „Na tom příběhu a výsledku je až otřesně zvláštní to, že přítomnost nějaké národní literatury na cizím území záleží na jednom člověku…“
            Milada Blekastad zemřela 25. října 2003 a přestože téměř celý život prožila v Norsku, podle svého přání je pohřbena v rodinné hrobce v Praze…

Zdroj fotografie: Milada Blekastad, aulestad.noŽádné komentáře:

Okomentovat